Wykaz promocji na stopnie Dan/Poom

Wykaz osób, które rozpocz??y w Bydgoszczy trening Taekwondo w grupach prowadzonych przez Dariusza ?wikli?skiego i by?y trenowane wy??cznie przez niego do momentu promocji na stopie? Dan/Poom (z wyj?tkiem Damiana Domaga?y) – ??cznie s? to 32 osoby, które zaliczy?y 45 egzaminów, wszystkie bez poprawek!

Licz
ba
pro
mo
cji
Licz
ba
osób
Imi? i
nazwisko
Stopie?
Dan/
Poom
Data i miejsce
egzaminu 
 Egzaminator
1
2
1
2
Daria ?wikli?ska
Bart?omiej Reszka
1
1
Czerwiec 2001,
Pozna?
Mistrz
Soo Kwang Lee
3
4
5
6
3
4
5
6
Przemys?a Kalitowski
Alina Lewandowska
Patryk Mycyk
Filip Socha?ski
1
1
1
1
Czerwiec 2002,
Bydgoszcz
Mistrz
Soo Kwang Lee
7
8
9
10


7
8
Daria ?wikli?ska
Bart?omiej Reszka

Bartosz Stachniczek
Marcin Szynkiewicz
2
2
1
1
Lipiec 2004,
Sopot
Mistrz
Soo Kwang Lee
11

9

Dawid Fifielski

1

Wrzesie? 2006,
Warszawa

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, D.Nowicki, D.?wikli?ski

12

10

Patryk Pepeta

1

Grudzie? 2007,
Olsztyn

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, D.Nowicki, D.?wikli?ski

13
14
15
11
12
13
Bartosz ?wikli?ski
Kacper Podp?o?ski
Agata Wojciechowska
1
1
1
Czerwiec 2008,
Bydgoszcz

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, G.Brodzik, D.?wikli?ski

16
17

14
Przemys?aw Kalitowski
Krzysztof Furman 
2
1
Grudzie? 2008,
Warszawa

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, G.Brodzik, J.Miller

18
19
20
15
16
17
Piotr Kroshel
Angelika Burda
Miros?aw Furman
1
1
1
Wrzesie? 2009,
Bydgoszcz

Komisja Egzaminacyjna PZTO: G.Brodzik, Cheol In Kang, D.?wikli?ski

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
18
19
20

21
22
23
24
25
26
Daria ?wikli?ska
Patryk Pepeta
Agata Wojciechowska
Bartosz ?wikli?ski

Marta Wojciechowska
Pawe? Stoi?ski
Karol Kruk
Krzysztof Furman
Natan Orzechowski
Szymon Krawczyk
Patryk Orkisz
Micha? Maciejewski
Marcin Mielcarzewicz
?ukasz Karaszewski
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Grudzie? 2010,
Bydgoszcz
Mistrz
Soo Kwang Lee
35
36
37
38
39
40


27
28
29
30
Piotr Kroshel
Bartosz Stachniczek
Marek Mróz
Marek Malinowski
Miko?aj Witkiewicz
Bart?omiej Wachnik
2
2
1
1
1
1
Kwiecie? - Sierpie? 2012,
Pozna?
Mistrz
Soo Kwang Lee
D. ?wikli?ski
41
42
43

31

Bartosz ?wikli?ski
Damian Domaga?a
Marta Wojciechowska
3
3
2
Grudzie? 2014,
Bydgoszcz
D. ?wikli?ski
44
45

32 
Marek Malinowski
Kacper Osiad?o 
2
Grudzie? 2015,
Bydgoszcz 
D. ?wikli?ski