ETS - Nowa oferta dla młodzieży i dorosłych


Co to jest ETS ?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat świat bardzo się zmienił. Odczuwamy to w każdej sferze naszego życia. Aktualne wymogi i oczekiwania wymuszają tworzenie coraz nowocześniejszych programów dostosowanych do potrzeb i możliwości współczesnego człowieka.
Essential Taekwondo System (ETS) jest moją odpowiedzią na dynamiczne przemiany zachodzące we współczesnym świecie.
ETS nie jest instytucją czy organizacją, do której można przystąpić. ETS to mój autorski program nauczania i praktyki Taekwondo, przeznaczony dla osób trenujących Taekwondo pod moim kierunkiem. ETS oparty jest na moim doświadczeniu wynikającym z 39-letniej praktyki sztuk walki oraz 33-letniej pracy w charakterze instruktora i trenera Taekwondo. ETS jest wynikiem następującego procesu :

WIEDZA - ANALIZA - SELEKCJA - SYNTEZA

Moje aktualne doświadczenie skłoniło mnie do stwierdzenia, że w dzisiejszych czasach ambitne programy szkoleniowe stworzone przez ITF i WTF nie sprawdzają się. Takie same wymagania egzaminacyjne, a tym samym program szkolenia, dotyczą zawodników wyczynowych niezależnie od ich specjalizacji (walka, formy), jak i osób trenujących rekreacyjnie i będących w różnym wieku. Próby szkolenia oparte na programach związkowych absorbują ćwiczących w wiele elementów zbędnych i odbiegających od celu jaki zamierzają osiągnąć. W efekcie zdarza się, że konieczność trenowania trudnych do zrozumienia i opanowania programów ostatecznie zniechęca adeptów, bądź prowadzi do drastycznego obniżenia poziomu i jakości wykonywanych technik.

ETS sprowadza się do jasnego określenia celów i zakresu umiejętności oraz odrzucenia rzeczy niepotrzebnych i trudnych do zrozumienia.

Dla kogo przeznaczony jest ETS ?

ETS jest ofertą dla młodzieży i dorosłych, którzy:
- chcą ćwiczyć rekreacyjnie na wysokim poziomie
- nie chcą wiązać się z żadną organizacją i wyraźnie chcą oddzielić sport od jakiejkolwiek polityki - nie chcą ponosić dodatkowych kosztów oprócz opłat za treningi. Wybierając system ETS adept zwolniony jest od opłat za egzaminy. W ETS nie ma także opłat członkowskich z tytułu przynależności do organizacji, z tytułu zakupu licencji sportowych krajowych i międzynarodowych oraz kosztów związanych z wyjazdami na zawody tj. startowych, przejazdu, noclegu, wyżywienia.Jakie korzyści płyną z wyboru tego systemu ?

Konsekwentna realizacja skondensowanego, przejrzystego i wyraźnie określonego programu zmierzającego do uzyskania coraz wyższej specjalizacji w limitowanym zakresie, umożliwia trenowanie w tej samej grupie osobom o różnym poziomie zaawansowania i sprawności – jedni robią to samo szybciej, lepiej i silniej, inni na miarę swoich możliwości.
ETS zapewnia:
- komfort psychiczny połączony z wysiłkiem fizycznym - nie ma żadnej presji, ani stresu związanego z koniecznością weryfikacji i oceniania osiągniętego poziomu poprzez starty w zawodach lub obowiązkowe przystąpienie do egzaminu. To, czy adept będzie chciał zdawać egzaminy, pozostaje kwestią jego wyboru.
- utrzymanie dobrej i bardzo dobrej sprawności fizycznej poprzez konsekwentną realizację skondensowanego, przejrzystego i wyraźnie określonego programu
- możliwość osiągnięcia wysokiej specjalizacji w zakresie wyselekcjonowanych ćwiczeń i technik Taekwondo

Co zawiera ETS ?

ETS jest wypadkową tego, co w Taekwondo, koreańskiej sztuce walki, niezależnie od organizacji, jest najważniejsze i najbardziej charakterystyczne
ETS zawiera:
- starannie wyselekcjonowany zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych
- 9 rodzajów kopnięć i nauczanie ich w zastosowaniu taktycznym
- 6 układów formalnych, spójnych strukturalnie, zawierających wszystkie najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla Taekwondo ruchy i pozycje
- 7 rodzajów uderzeń powierzchniami dłoni innymi niż przód pięści
- techniki bokserskie
- uderzenia łokciem i kolanem

W ETS nie ma konieczności zdawania egzaminów. Dla tych, którzy chcieliby jednak potwierdzać swoje umiejętności egzaminem obowiązują następujące wymagania i kolory pasów:

1. BIAŁY – adept

2. ŻÓŁTY

Forma: Saju Jirugi, Saju Makgi, Chon Ji
Chagi: Ap, Ap Miro,Dolio, Nerio
Prestretching

3. ZIELONY

Forma: Dan Gun (i poprzednie)
Chagi: Yop, Ap Hurigi, An Sewo
Stretching
6 bazowych ruchów w przedniej pozycji walki

4. NIEBIESKI

Forma: Tae Baek (i poprzednie)
Chagi: Dwit, Dwi Hurigi, Dolge
6 bazowych ruchów w bocznej pozycji walki

5. CZERWONY

Forma: Pyon Gwon (i poprzednie)
sparing: z użyciem technik ręcznych i nożnych (ITF)

6. BRĄZOWY

Forma: Choong Moo (i poprzednie)
sparing: z wykorzystaniem tylko technik nożnych (WTF)

7. CZARNY

Forma: Han Soo (i poprzednie)
Sparing: dwa rodzaje tzn. ITF i WTF
Kopnięcia w wyskoku
Samoobrona

ETS nie przewiduje kolejnych stopni czarnego pasa.